SLUŽBENE STRANICE OPĆINE CERNIKGOSPODARSTVO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Današnja gospodarska aktivnost u općini Cernik obuhvaća manje tvrtke u sektoru graditeljstva, trgovine, male privrede i zanatsko-obrtničkih usluga te segment uprave, školstva i komunalnih usluga uključujući poljoprvredno-stočarsku djelatnost ograničene veličine i intenziteta u okvirima obiteljskih gospodarstava.

S obzirom na postojeći šumski fond, prisutno je i gospodarsko iskorištavanje šuma s manjom obradom drvne mase. Osnovne gospodarske aktivnosti na prostoru Općine vezane su prvenstveno uz direktno iskorištavanje postojećih prirodnih resursa i bogatstava. Na području Općine registrirano je 19 trgovačkih društava od kojih je po veličini 18 malih te jedno srednje poduzeće.

DJELATNOST

BROJ TVRTKI

Šifra po NKD-u

Naziv

Malo

Srednje

Veliko

Ukupno

A

POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I RIBARSTVO

5

0

0

5

C

PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA

3

0

0

3

F

GRAĐEVINARSTVO

1

1

0

2

G

TRGOVINA NA VELIKO I NA MALO

7

0

0

7

I

DJELATNOSTI PRUŽANJA SMJEŠTAJA TE PRIPREME I USLUŽIVANJA HRANE

1

0

0

1

M

STRUČNE, ZNANSTVENE I TEHNIČKE DJELATNOSTI

1

0

0

1

Popis trgovačkih društava na području općine Cernik po djelatnosti i veličini
Izvor: Hrvatska gospodarska komora

Iz tablice je vidljivo da na području općine Cernik dominiraju mala poduzeća. Gospodarske djelatnosti koje dominiraju na području Općine su trgovina te poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo.

 
 
 
 
 
 
 
GOSPODARSKA ZONA CERNIK
 
 
 
 
Gospodarsko - proizvodna zona Cernik
Površina:40,5 ha
Infrastruktura do zone: sve izgrađeno (cesta, struja, voda, odvodnja, plin)
Izvori financiranja:Općina Cernik, BPŽ, MINGORP i ostali izvori.
 
 

 
 
 
 
 
webmaster
Copyright © 2012 Općina Cernik, designed by "SINTAGMA"