SLUŽBENE STRANICE OPĆINE CERNIKIZDAVAŠTVO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Izdavaštvo
 
1932.
Grad Cernik, A. Kulmera
   
1974.
Iz prošlosti novogradiškog kraja, T. Đurića
   
1975.
Spomenica HPD “Tomislav”
   
1981.
   
1981.
Povijest Cernika, J. Jančule
   
1984.
125 godina školstva na području OŠ “Matija Gubec” u Cerniku, grupa autora
   
1991.
Vlastelinstvo Cernik, J. Čapo
   
1991.
Obred i običaj, S. Zorić
   
1992
Godina dana cerničkih narodnih običaja, T. Đurića
   
1993.
Kulturno - povijesni spomenici Općine Cernik, Tomislav Đurić
   
1994.
Zbornik znanstvenih radova Sedam stoljeća Cernika, grupa autora
   
1995.
Povijest Dobrovoljnog vatrogasnog društva Cernik, A. Age
   
1995.
Cernički list (tiskano 10 brojeva)
   
1995.
Zbirka pjesama sa Susreta mladih pjesnika (tiska se svake godine)
   
1998.
Cerničke tvornice krajem 19. i početkom 20. stoljeća, A. Age
   
1999.
Povijesni i pastoralni prikaz župe Cernik
   
2000.
Godišnjak župe Cernik 2000.
   
2001
Godišnjak župe Cernik 2001./2002.
   
2002.
Turistički vodič kroz župu Cernik
   
2003.
Susreti malih pjesnika slavonije i Baranje (zbornik s 10 susreta)
   
2003.
Deset godina Općine Cernik
   
2005.
   
2010.
   
   
Neke od naslovnica...
   
     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
webmaster
Copyright © 2012 Općina Cernik, designed by "SINTAGMA"