SLUŽBENE STRANICE OPĆINE CERNIKSASTAV OPĆINSKOG VIJEĆA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Općinska uprava
 

Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana Općine Cernik, koje donosi akte u okviru svojega djelokruga, te obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom Općine. Općinsko vijeće broji 13 članova.

Općinsko vijeće čini 13 vijećnika s predsjednikom vijeća, izvršna tijela Općine su načelnik i zamjenik načelnika, koji zastupaju interese Općine.

 
NAČELNIK OPĆINE CERNIK


Ime i prezime: Vitomir Žakić, dipl. ing. agr.

Kontakt: 035-369-050
E-mail: nacelnik@cernik.hr

Stranka: HDZ
Funkcija: Načelnika općine

ZAMJENIK NAČELNIKA


Ime i prezime: mr. sc. Kruno Trupinić, dipl. ing. elek.

Kontakt:

Stranka: HDZ
Funkcija: Zamjenik načelnika općine

 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE CERNIK
 
 
1. Hrvoje Žakić dipl. ing. šum. - predsjednik (HDZ)____________________________
2. Marija Vukšić (HDZ) _________________________________________________
3. Zdravko Mikanović (HDZ) _____________________________________________
4. Marko Bradašić (HDZ) ________________________________________________
5. Ivan Tadić (HDZ) ____________________________________________________
6. Marijan Bakunić (HDZ) _______________________________________________
7. Nikola Pejanić (HDZ) _________________________________________________
8. Irena Kulić (HDZ) ___________________________________________________
9. Tomislav Đaković (HDZ) ______________________________________________
10. Marija Jugović (HDZ) ________________________________________________
11. Dražen Buturac (HSS) _______________________________________________
12. Zdravko Filipović (HSS) ______________________________________________
13. Ivanka Vincetić (HSS) _______________________________________________
 
 

 
 
 
 
 
 
webmaster
Copyright © 2012 Općina Cernik, designed by "SINTAGMA"