SLUŽBENE STRANICE OPĆINE CERNIKODLUKE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odluke Općine Cernik
 

 
 
Odluka o osnivanju i imenovanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Općine Cernik___________________________________________________________
 
Odluka - agrotehničke mjere_________________________________________
 
Financijsko izvješće - agrotehničke mjere______________________________
 
Odluka o poništenju Javnog natječaja za prijam u radni odnos na određeno vrijeme koordinatora/koordinatorice projekta „Želim napredovati aktivno“ ___________
 
Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada___________________________________ ____
 
Odluka o agrotehničkim mjerama radi zaštite poljoprivrednog zemljišta i o mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Cernik _____
 
Odluka o komunalnom redu_________________________________________
 
Izvješće - Gospodarenje otpadom 2016._______________________________
 
Izvješće agrotehničke mjere - financijsko 2016.__________________________
 
Izvješće agrotehničke mjere 2016._____________________________________
 
Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za 4. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja općine Cernik
 
Odluka o provedbi strateške procjene utjecaja na okoliš za Strateški program razvoja Općine Cernik za razdoblje 2015. - 2020.
 
PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE CERNIK U 2014.g. (Prvi rebalans)
 
Izvješće agrotehničke mjere - financijsko 2015.__________________________
 
Izvješće agrotehničke mjere 2015._____________________________________
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
webmaster
Copyright © 2012 Općina Cernik, designed by "SINTAGMA"